برگه‌ها

لیست قیمت یوپی اس

لیست قیمت یوپی اس و استابلایزر

با توجه به تغییرات نوسانی ارز، خواهشمند است جهت دریافت لیست قیمت به روز شرکت با تلفن های دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت دستگاه های تکفاز

MBI LCD Seris
لاین اینتر اکتیو
PF: 0.6
MBI LCD 500 MBI K Seris
لاین اینتر اکتیو
سینوسی کامل
PF: 0.7
MBI k 1000 کابینت
باتری
MBI BOX 1
MBI LCD 700 MBI k 1000 CH MBI BOX 2
MBI LCD 700 CH MBI k 2000 MBI Pack 1
MBI LCD 1000 MBI k 2000 CH MBI Pack 2
MBI LCD 1200 MBI k 3000 MBI Pack 3
MBI LCD 1200 CH MBI k 3000 CH 72 MBI Pack 4
MBI LCD 1600 MBI k 3000 CH 48 MBI Pack-R3
MBI LCD 1600 CH MBI k 5000 CH MBI Case 580
MBI LCD  ۲۰۰۰ MBI Case 600
MBI LCD 2000 CH MBI Case 600 Plus
MP ( Rack )
onkr Series
آنلاین
تکفاز
ONKR 1000 onkr RM Series
آنلاین
تکفاز
قابل استفاده در
رک ها
یا به صورت
ایستاده
ONKR 1000 RM B4
ONKR 1000 CH ONKR 1000 RM-CH B8
ONKR 2000 ONKR 2000 RM B16
ONKR 2000 CH ONKR 2000 RM-CH B20
ONKR 3000 ONKR 3000 RM B32
ONKR 3000 CH ONKR 3000 RM-CH RM 3K
ONKR 6000 ONKR 6000 RM RM 2K
ONKR 6000 CH ONKR 6000 RM-CH
ONKR 10000 ONKR 10000 RM
ONKR 10000 CH ONKR 10000 RM-CH
FRT Series
آنلاین
تکفاز
ترانس بیس
FRT 5000 اینورتر
۴۸ ولتی
DJN 1000
FRT 5000 CH DJN 2000
FRT 6000 DJN 3000
FRT 6000 CH
FRT 8000 CH
FRT 10000 CH
FRT 15000 CH
AJ 115

لیست قیمت دستگاه های سه فاز

onkr 3/1
آنلاین
سه فاز به تکفاز
High-Freq
۱۰kVA AJ 200
آنلاین
سه فاز به تکفاز
Low-Freq
۱۰ kVA DS 3/3
آنلاین
سه فاز به سه فاز
High-Freq
Double-IGBT
۱۰kVA
۱۵ kVA ۱۵ kVA ۲۰kVA
۲۰ kVA ۲۰ kVA ۳۰kVA
۳۰ kVA ۴۰kVA
FRT 3/1
آنلاین
سه فاز به تکفاز
Low-Freq
۱۰kVA ۶۰kVA
۱۵ kVA AJ 300
آنلاین
سه فاز به سه فاز
Low-Freq
۱۰kVA ۸۰kVA
۲۰ kVA ۱۵kVA ۱۰۰kVA
۳۰ kVA ۲۰kVA ۱۲۰kVA
۳۰kVA ۱۶۰kVA
FRT 3/3
آنلاین
سه فاز به سه فاز
Low-Freq
۱۰kVA ۴۰kVA ۲۰۰kVA
۱۵ kVA ۶۰kVA
۲۰ kVA ۸۰kVA DS 3/3 T
آنلاین
سه فاز به سه فاز
High-Freq
Double-IGBT
به همراه ترانس ایزوله
۱۰kVA
۳۰ kVA ۱۰۰kVA ۲۰kVA
۱۲۰kVA ۳۰kVA
۱۶۰kVA ۴۰kVA
۲۰۰kVA ۶۰kVA
۲۵۰kVA ۸۰kVA
۳۰۰kVA ۱۰۰kVA
۱۲۰kVA
Madular
ماژولار
۴۰kVA-520kVA
MR 120kVA UNIT ۱۶۰kVA
MR 200kVA UNIT ۲۰۰kVA
MR 20kVA Madul

لیست قیمت استابلایزر

SVC
استابلایزر
سروو موتوری
تکفاز
۵۰۰VA TNS
استابلایزر
سروو موتوری
سه فاز
۹KVA
۱۰۰۰ VA ۱۵KVA
۲۰۰۰ VA ۲۰KVA
۳۰۰۰ VA ۳۰KVA
۵۰۰۰ VA ۴۵KVA
۷۵۰۰ VA ۶۰KVA
۱۰۰۰۰ VA ۷۵KVA
۱۵۰۰۰ VA ۹۰KVA
AVR
استابلایزر
رله ای
تکفاز
۱۰۰۰ VA SBW
استابلایزر
سروو موتوری ستونی
سه فاز
۱۰۰KVA
۲۰۰۰ VA ۱۵۰KVA
۳۰۰۰ VA ۲۰۰KVA
۵۰۰۰ VA
۱۰۰۰۰ VA
DN-R
استابلایزر دیواری
رله ای
تکفاز
۵۰۰۰ VA DN-S
استابلایزر دیواری
سروو موتوری
تکفاز
۵۰۰۰ VA
۸۰۰۰ VA ۸۰۰۰ VA
۱۰۰۰۰ VA ۱۰۰۰۰ VA

قیمت یوپی اس آنلاین

قیمت یوپی اس لاین اینتر اکتیو

قیمت یوپی اس سه فاز

قیمت یوپی اس رکمونت

لیست قیمت یوپی اس

لیست قیمت ups