برگه‌ها

یو پی اس سه فاز به تک فاز

محصولات این گروه محصولات این گروه محصولات این گروهیو پی اس های سه فاز به تک فاز mbiیو پی اس آنلاین دابل کانورژن (دو تبدیلی) با قابلیت تبدیل سه فاز به تک فاز برای مصرف کننده برقی و الکتریکی، مفهومی است که از عنوان این گروه میتوان متوجه شد.

یو پی اس های سه فاز به تکفاز کاربرد های فراوانی در ساختمان ها، مجتمع های خرید و گردشی، سایت های کامپیوتری بزرگ، ادارات و سازمان ها، صنایع و غیره دارند.

یو پی اس سه فاز به تکفاز های فرکانس

یو پی اس سه فاز به تکفاز های فرکانس

این یو پی اس نیز دارای دو نوع مبتنی بر ترانس (Transformer Base) و بدون ترانس (Transformer Less) می باشد. از جمله ویژگی های مهم در این دستگاه ها کیفیت ساخت بالا در کنار طراحی مناسب با توجه به نیاز مصرف کنندگان می باشد. شارژر هوشمند با قابلیت تست خودکار باتری نیز از مزیت های مهم این دستگاه ها می باشد.

یوپی اس سه فاز به تکفاز مبتنی بر ترانس

یوپی اس سه فاز به تکفاز مبتنی بر ترانس


یوپی اس سه فاز به تکفاز مبتنی بر ترانس

یوپی اس سه فاز به تکفاز مبتنی بر ترانس