برگه‌ها

همکاری با ما

فرم درخواست همکاریدر صورت تمایل به همکاری با شرکت صنایع الکترونیکی ایرانیان برای همکاری و اخذ نمایندگی و یا تامین کالا فرم زیر را تکمیل نمایید.


به ما ایمیل بفرستید

2 + 3 = ?

جهت درخواست برای استخدام یا همکاری و اخذ نمایندگی فرم رو برو را پر کرده و شرحی مختصر از خود ارائه دهید


جهت درخواست برای تامین کالا و همکاری با شرکت فرم روبرو را تکمیل و شرح مختصری از فعالیت خود بنویسید.