برگه‌ها

یو پی اس سه فاز

محصولات این گروه محصولات این گروه محصولات این گروهیو پی اس های سه فاز mbiیو پی اس های سه فاز آنلاین دابل کانورژن (دو تبدیلی) با سه فاز ورودی و سه فاز خروجی و تمام مصرف کننده های سه فاز قابل استفاده می باشند.

این یو پی اس ها کاربرد های فراوانی در صنایع، خطوط تولید کارخانه ها، بیمارستان ها، صنایع نظامی و پدافند های هوایی، ساختمان های اداری و غیره کار برد بسیاری دارند.

یو پی اس سه فاز مبتی بر ترانس

یو پی اس سه فاز مبتی بر ترانس

این یو پی اس ها نیز در دو نوع مبتنی بر ترانس (Transformer Base) و بدون ترانس (Transformer Less) می باشند. که با توجه به اختلالات شبکه برق رسانی کشور نوع مبتنی بر ترانس کاربرد بسیار وسیع تری در کشور دارد.

یو پی اس سه فاز بدون ترانس سری DS

یو پی اس سه فاز بدون ترانس سری DS

سری DS-T از گروه محصولات سه فاز دارای تکنولوژی Double IGBT (ورودی و خروجی دارای IGBT) می باشند و به صورت همزمان از ترانس ایزوله نیز بهره می برند.